Insights

Niedoceniana rola dyrektora finansowego w transformacji cyfrowej

O ile dawniej dyrektor finansowy był odpowiedzialny głównie za organizację administracyjną i finansową, rozwój technologiczny i potrzeba cyfryzacji sprawiają, że zakres tego podstawowego zadania obecnie się rozszerza.

Badanie przeprowadzone przez amerykańską firmę konsultingową FTI Consulting na 150 dyrektorach finansowych wykazało, że obecnie 90% z nich odgrywa ważną rolę we wspieraniu zarządzania wydajnością operacyjną, strategią technologiczną i rozwojem talentów.
Rola dyrektora finansowego w cyfrowej transformacji organizacji jest bardzo ważna i nie należy jej lekceważyć.

Dlaczego ma to znaczenie dzisiaj?

Cyfryzacja często postępuje szybciej w przypadku działów finansowych niż w przypadku innych elementów organizacji. Powodów jest wiele: od zwiększonej ilości dostępnych danych po zastąpienie arkuszy kalkulacyjnych Excela systemami hurtowni danych. To właśnie to doświadczenie sprawia, że dyrektor finansowy jest idealną osobą mogącą sterować cyfrową transformacją.
Głównym celem dyrektora finansowego w zakresie transformacji cyfrowej jest maksymalizacja zysków. Lepszy wgląd w koszty i ścieżkę zakupową klienta ma w tym względzie kluczowe znaczenie. Poprzez odpowiedni sposób cyfryzacji dyrektor finansowy powinien uzyskać ,,moc przewidywania” - znaną jako ,,analiza predykcyjna”. W ten sposób odegra on ważną rolę w redukcji kosztów procesu sprzedaży oraz w podnoszeniu jego efektywności. Związek pomiędzy IT, analizą predykcyjną i dyrektorem finansowym stał się oczywisty podczas sytuacji związanej z koronawirusem - jasne się stało, że transformacja cyfrowa to pilny proces, ponieważ odpowiednio scyfryzowane firmy lepiej radziły sobie podczas kryzysu. Były one bardziej elastyczne i lepiej przygotowane do czerpania korzyści ze zmieniającej się sytuacji. Cyfryzacja ułatwiła im na przykład pracę na odległość, ale także pozwoliła na szybsze dostosowanie modelu biznesowego. Jeśli konieczne były jakiekolwiek cięcia, wprowadzano je w oparciu o wiedzę uzyskaną właśnie dzięki cyfryzacji.

Przyczyny wzrostu znaczenia roli dyrektora finansowego w transformacji cyfrowej

  • Dyrektor finansowy stanowi łącznik z resztą organizacji, jest zaangażowany w coraz więcej projektów i jest źródłem wiarygodnych prognoz w firmach z sektora MŚP. Może dostarczać pozostałym działom organizacji istotnych dla nich informacji. W ten sposób dyrektor finansowy pełni rolę łącznika pomiędzy poszczególnymi działami.
  • Dyrektor finansowy jest ekspertem w dziedzinie zarządzania ryzykiem, gdyż to właśnie zarządzanie ryzykiem zawsze było istotnym aspektem jego roli. Rozważmy zarządzanie ryzykiem w obrocie gospodarczym, ryzykiem kosztów lub innymi ryzykami finansowymi. Obecnie rola ta jest zmieniana, rozszerzana i podkreślana za pośrednictwem IT, ponieważ dostępnych jest coraz więcej danych.
  • Dyrektor finansowy często uważa ograniczanie kosztów za główny powód rozpoczęcia cyfrowej transformacji. Badania pokazują, że ponad połowa dyrektorów finansowych uważa, że redukcja kosztów jest głównym powodem rozpoczęcia transformacji cyfrowej. Z racji zawodu, dyrektorzy finansowi zajmują się budżetowaniem, tworzeniem wglądu w koszty i ustanawianiem bardziej efektywnych przepływów pracy - czyli kwestiami, które mają duże znaczenie dla transformacji cyfrowej. Nie bez powodu dyrektorzy finansowi często twierdzą, że ich dział jest często najbardziej rozwinięty pod względem transformacji cyfrowej. Wymaga to jednak solidnego modelu biznesowego.
  • Dyrektor finansowy dąży do optymalizacji zysku - stanowi to jego zadanie. Rola dyrektora finansowego zmieniła się z ,,architekta kosztów” na ,,architekta wartości biznesowej”, gdyż faktycznie osoba na tym stanowisku pomaga w tworzeniu większej wartości, a tym samym w osiągnięciu optymalizacji zysków. Weźmy pod uwagę usprawnienie ścieżki zakupowej klienta poprzez transformację cyfrową, o czym była mowa w naszym poprzednim wpisie. Gdy ścieżka zakupowa klienta zostanie zoptymalizowana, ludzie zaczynają kupować więcej niż zazwyczaj. To poprawia obroty, a w połączeniu z redukcją kosztów – zwiększa zysk końcowy.
  • Dyrektor finansowy to wpływowa osoba w zakresie bezpieczeństwa danych. Ponieważ ma wgląd we wszystkie dane i procesy, może zobaczyć, jak szybko zmieniają się oczekiwania klientów - szczególnie w zakresie bezpieczeństwa danych i zarządzania nimi. Oznacza to, że wie, iż oczekiwania na poziomie strategicznym nie zostaną spełnione, jeśli ochrona danych i ich wykorzystanie nie zostaną opracowane wystarczająco szybko. Jednym z przykładów jest chmura: dyrektor finansowy może zdecydować się na przeniesienie wszystkich danych do chmury w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj nasz poprzedni wpis o zaletach chmury.

Przykład: FIFPRO

W naszym projekcie dla światowej organizacji reprezentującej piłkarzy, FIFPRO, siła związku pomiędzy transformacją cyfrową a redukcją kosztów stała się oczywista. Cyfrowa transformacja natychmiast przyczyniła się do ogromnej oszczędności czasu w porównaniu do pierwotnej sytuacji. A czas to pieniądz. Na przykład, globalny kwestionariusz zaoszczędził analitykom cztery miesiące pracy. Dowiedz się więcej o FIFPRO zapoznając się z naszym studium przypadku.

Wniosek

Jako ekspert w dziedzinie transformacji cyfrowej mamy coraz częściej kontakt z dyrektorami finansowymi firm z sektora MŚP. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z konieczności optymalizacji zysków, czują się oni zrozumiani - więc możemy się dużo od nich dowiedzieć. Chciałbyś omówić konkretną sytuację? Skontaktuj się z nami już dziś.
Zamów bezpłatną, niezobowiązującą szybką analizę Twojej działalności.
Gotowy na cyfrową transformację? Elastique to Twój partner w transformacji cyfrowej. Zamów szybką, darmową analizę i odkryj, jak możemy wzmocnić Twoją pozycję na rynku dzięki inteligentnym rozwiązaniom i cyfrowym produktom.

Więcej informacji bezpośrednio w Twojej skrzynce pocztowej?

Zapisz się na newsletter "Insights"

* Wymagane