CEWE

Potrójna konwersja z CEWE Stories

CEWE zostało założone w 1961 roku przez HC Heinza Neumüllera. Ponad 50 lat później, z 24 lokalizacjami, organizacja jest największym europejskim graczem w dziedzinie obróbki zdjęć. Podeszli do nas z wyraźnym wyzwaniem: stworzenie nowej platformy internetowej, która zainspiruje oraz zaktywizuje nowych i dotychczasowych klientów do korzystania z produktów CEWE.

Rozwiązanie

„platforma doświadczeń opartych na konwersji”

Celem współpracy było stworzenie platformy doświadczeń opartej na konwersji. Ta platforma online miała na celu wydobycie charakterystycznego potencjału CEWE. Podczas fazy Projektowania i Rozpoznania przeprowadziliśmy rozmowy z użytkownikami CEWE, zaprojektowaliśmy koncepcję i ostatecznie opracowaliśmy prototyp. CEWE Stories zostało stworzone po uzyskaniu zgody użytkowników.

CEWE Stories to obszerny, pierwszy mobilny magazyn z inspirującymi historiami od użytkowników, z naciskiem na produkty fotograficzne. W oparciu o ich słowa kluczowe i wyniki uzyskanie za pośrednictwem SEO i SEA, każdy odwiedzający zobaczy spersonalizowaną stronę docelową z CEWE Stories o danym produkcie. Odwiedzający może zamówić dany produkt bezpośrednio poprzez przycisk wywołania. Poza inspirującymi historiami, CEWE Stories oferuje odwiedzającym dodatkowe informacje podkreślające wiedzę fachową CEWE.

Rezultat

Potrójna konwersja

CEWE Stories jest świetnym przykładem skutecznego handlu elektronicznego. Platforma internetowa zwiększa konwersje, przekonując odwiedzających uczciwymi i spersonalizowanymi historiami wysokiej jakości, generowanymi przez użytkowników. W ten sposób grupa docelowa zostaje przekształcona w prosumentów, którzy wykorzystują CEWEpedię do dalszych, pogłębionych badań. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach. Od czasu uruchomienia platformy internetowej we wrześniu 2019 roku konwersja ta uległa potrojeniu w porównaniu ze starym blogiem CEWE.