FIFPRO

Cztery miesiące pracy zaoszczędzone dzięki cyfrowej transformacji

Światowa organizacja reprezentująca profesjonalnych piłkarzy, znana jako FIFPRO, wraz z 60 narodowymi związkami piłkarskimi, reprezentuje interesy ponad 60 000 zawodowych piłkarzy na całym świecie. Do roku 2019 komunikacja i współpraca z tymi stowarzyszeniami była daleka od
cyfryzacji i dlatego często wiązała się z długotrwałymi, rozłożonymi w czasie procesami. Z tego powodu FIFPRO rozpoczęło cyfrową transformację w 2019 roku, wspólnie z cyfrowym partnerem Elastique.

Rozwiązanie

bezpieczna i przyszłościowa platforma członkowska

Celem stworzenia nowej platformy członkowskiej było usprawnienie komunikacji pomiędzy FIFPRO a stowarzyszeniami. Ponadto, w trakcie tej cyfrowej transformacji, konieczna była również optymalizacja publicznej strony internetowej. Ta nowa strona internetowa poprawiła zdolność FIFPRO do osiągnięcia głównego celu: promowania interesów piłkarzy na boisku i poza nim oraz po zakończeniu ich kariery zawodowej. W celu zapewnienia użytkownikom jednolitego doświadczenia, opracowaliśmy również Digital Design System: brandbook 2.0 dla cyfrowych punktów sprzedaży, który zawiera najważniejsze komponenty do projektowania i rozwoju.

W ramach naszej cyfrowej transformacji, w nadchodzących latach podejmiemy jeszcze więcej kroków, aby zoptymalizować kontakt z różnymi lokalnymi związkami piłkarskimi.
Britta Sluis, dyrektor generalny FIFPRO

Wynik

4 miesiące zaoszczędzonej pracy

Pod koniec 2019 roku FIFPRO i jej członkowie zaczęli korzystać z pierwszej wersji platformy. Ta cyfrowa transformacja natychmiast pozwoliła zaoszczędzić znaczną ilość czasu. Globalna ankieta, na przykład, zaoszczędziła już analitykom cztery miesiące pracy.

Partnerstwo z Elastique było bardzo przyjemne i profesjonalne. Platforma opracowana przez Elastique i nowa strona internetowa zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem na naszym dorocznym walnym zgromadzeniu w Sydney.
Britta Sluis, dyrektor generalny FIFPRO

W 2020 r. będziemy nadal rozwijać platformę, tak aby wszyscy członkowie mogli wspólnie tworzyć i udostępniać treści. Rada zawodników będzie miała również swoje własne środowisko, w którym sprawy związane z piłką nożną, takie jak zdrowie, finanse i doradztwo zawodowe, będą miały kluczowe znaczenie.